Преамбула

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕДМІ», з однієї сторони, пропонує будь-якій фізичній чи юридичній особі, з другої сторони, укласти цей публічний договір на умовах, які викладені далі.

Визначення термінів

2. Оферта – ця публічна пропозиція на укладення електронного договору купівлі-продажу.

3. Акцепт – прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару, асортимент та детальна інформація про який міститься на сайті https://edmi.com.ua/, шляхом додавання його у віртуальний кошик та проставлення відмітки у відповідній графі про прийняття умов пропозиції (оферти).

4. Договір – цей публічний договір, зразок якого розміщений на сайті, https://edmi.com.ua/, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, асортимент та детальна інформація про який міститься на сайті https://edmi.com.ua/, спрямовану невизначеному колу осіб.

5. Замовлення – належно оформлена заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

6. Покупець – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідали сайт https://edmi.com.ua/ та мають намір придбати той чи інший Товар.

7. Продавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕДМІ».

8. Сайт – https://edmi.com.ua/.

9. Товар – медичні, стоматологічні інструменти і матеріали та інші товари, які пропонуються до продажу, відповідно до асортименту та цін, зазначених на Сайті. Товар може бути наявним у продавця на момент укладення договору або буде створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому. Загальні положення

10. Цей Договір є публічним договором, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України. Умови Договору є одинакові для всіх Покупців, а беззастережне прийняття умов цього Договору вважається акцептуванням цієї оферти Покупцем.

11. Цей Договір є договором про приєднання, умови якого встановлені у Оферті, який може бути укладений лише шляхом приєднання Покупця до запропонованих у Оферті умов.

12. Цей Договір є електронним договором.

13. Цей Договір укладається на підставі та регулюється Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про електронну комерцію», Законом України «Про авторське право і суміжні права», Законом України «Про захист прав споживачів» (якщо застосовується до відносин Сторін), та іншими застосовними законодавчими актами України.

14. На виконання вимог статті 7 Закону України «Про електронну комерцію», Продавець повідомляє, що місцезнаходженням Продавця є: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Коновальця Євгена, будинок 229. Ідентифікаційний код юридичної особи (Продавця) – 43942710. Повне найменування юридичної особи Продавця – Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕДМІ». Адреса інтернет-магазину Продавця – https://edmi.com.ua/.

Предмет Договору

15. За цим Договором Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, передати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, отримати Товар та сплатити Покупцю його вартість.

Порядок оформлення Замовлення. Умови доставки Товару

16. Покупець оформляє Замовлення на Сайті Продавця.

17. Для оформлення Замовлення Покупцю необхідно: обрати Товари, що розміщені на Сайті, їх кількість, та натиснути відповідну кнопку для придбання Товару, Товар буде автоматично додано до розділу «Корзина»; підтвердити Замовлення та заповнити дані у відповідній електронній формі Замовлення, обрати спосіб оплати та доставки Товару.

18. Оплата Товару супроводжується електронним підписом Ліцензіата одноразовим ідентифікатором.

19. Замовлення вважається оформленим та прийнятим до виконання Продавцем після надсилання Продавцем підтвердження Замовлення на електронну пошту Покупця, зазначену при оформленні Замовлення.

20. Доставка Товару здійснюється у спосіб, обраний Покупцем при оформленні Замовлення. Якщо Покупець обирає доставку Товару кур’єром в межах міста Івано-Франківськ, то доставка здійснюється безкоштовно. Доставка третіми особами-перевізниками, з якими співпрацює Продавець, здійснюється за тарифами відповідногоперевізника, вартість доставки оплачується Покупцем.

21. Доставка товарів здійснюється по всій Україні, однак може бути обмежена у зв’язку з відсутністю відповідних можливостей у третіх осіб, що надають послуги доставки, погодних умов, інших обставин не залежних від Покупця.

22. Покупець несе повну відповідальність за правильність та достовірність даних, вказаних ним при оформленні Замовлення.

Ціна та порядок розрахунків

23. Ціна Товару зазначається на Сайті.

24. Загальна вартість Замовлення складається з вартості усіх Товарів, зазначених у підтвердженні Замовлення, надісланого Продавцем на адресу електронної пошти Покупця, з урахуванням усіх податків та зборів, а також вартості комплектації Замовлення.

25. Загальна вартість Замовлення повідомляється Продавцем Покупцеві у підтвердженні Замовлення, надісланого Продавцем на адресу електронної пошти Покупця.

26. Оплата Товару здійснюється способом, обраним Покупцем при оформленні Замовлення, з наданого Продавцем переліку способів оплати.

27. Продавець має право зупинити виконання Замовлення та/або скасувати Замовлення в односторонньому порядку у випадку невиконання або неналежного виконання Покупцем обов’язку з оплати Замовлення чи наявності заборгованості Покупця перед Продавцем.

28. Вартість та асортимент товарів на Сайті можуть бути змінені Продавцем на власний розсуд в будь-який час без необхідності повідомлення про це Покупця.

Порядок укладення Договору

29. Укладення цього Договору здійснюється шляхом акцепту – повного та беззастережного прийняття Покупцем Оферти Продавця, тобто всіх умов Договору.

30. Акцептуючи Оферту, Покупець визнає та підтверджує, що він ознайомився з Офертою та умовами Договору, погоджується з ними, ознайомився із інформацією про Товар, визнає, що надана Продавцем інформація є необхідною, доступною, достовірною та своєчасною для свідомого та компетентного вибору Покупця.

31. Для акцепту Оферти Покупець почергово виконує такі дії: додає Товар у віртуальний кошик та проставляє відмітку у відповідній графі про прийняття умов цієї пропозиції (оферти).

Строк дії Договору

32. Договір вважається укладеним з моменту отримання Продавцем акцепту Покупця та отримання Продавцем оплати вартості Товару і діє до повного виконання Сторонами всіх своїх зобов’язань за цим Договором.

Інші умови

33. Сайт може бути тимчасово, частково або повністю недоступний внаслідок проведення технічних, профілактичних або інших робіт, або з будь-яких інших причин технічного характеру.

34. Продавець має право вносити зміни до Договору без попереднього погодження з Покупцем. Продавець інформує Покупця про внесені зміни шляхом розміщення нової
редакції Договору на Сайті Продавця.

35. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення, на адресу електронної пошти Покупця. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, направивши письмову заяву про відмову від отримання рекламної та іншої інформації Продавцю за адресою, вказаною на Сайті. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про Замовлення і етапи його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.